Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Plan- og Miljøudvalgsmøder 2005

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
20. januar 2005  
20. januar 2005 Ekstraordinært møde, intet referat
24. februar 2005  
17. marts 2005  
21. april 2005  
23. maj 2005  
30. maj 2005 Fællesmøde med Økonomiudvalget, intet referat
9. juni 2005  
25. august 2005  
22. september 2005  
17. november 2005  
15. december 2005  

 

 

Opdt. 12-17