Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Find arkivalier

Stadsarkivets samlinger rummer et væld af arkivalier fra såvel de gamle kommuners og den nye Frederikssund kommunes historie. 

Arkivmaterialet benyttes til mange forskellige formål; til slægtsforskning, til den almindelige administrative sagsbehandling i kommunen og til historieforskning. Har du bare brug for en kopi af dit eksamensbevis fra din skolegang i kommunen, kan det også findes hos os. 

På følgende sider kan du læse meget mere om, hvor du søger efter arkivalier, hvad du må se i arkivet, og hvordan du eventuelt søger om dispensation til at se utilgængeligt materiale. 

  • Søg i arkivets samlinger
    På siden kan du læse om søgning i arkivets materiale, og hvilke andre arkiver, der kan have materiale fra kommunen.
  • Hvad må du se?
    På siden kan du læse om tilgængelighedsreglerne for arkivmateriale.
  • Søg om adgang
    På siden kan du læse om, hvordan du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsreglerne.
  

 

 

Opdt. 05-20