Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Om Stadsarkivet

Foto af hylder med arkivæskerStadsarkivet for Frederikssund Kommune er et § 7-arkiv oprettet af Frederikssund Kommune og er overordnet arkivmyndighed for kommunen.

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune har som offentligt arkiv til formål at: 

  • Sikre bevaringen af arkivalier, fra Frederikssund kommune (før. 1. januar 2007 Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris Kommuner, sognekommuner og købstæder) der har historisk værdi eller tjener som dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retslig betydning for borgere og myndigheder,
  • Sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier,
  • Udstede generelle retningslinjer for varetagelse af arkivmæssige hensyn i Frederikssund kommune,
  • Stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,
  • Vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier,
  • Formidle kommunehistorie baseret på arkivets arkivalier, således at kendskabet til Frederikssund kommunes historie udbredes.

 

Opdt. 04-16