Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Plan- og Miljøudvalgsmøder 2017 og 2018

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkning
14. december 2017

Konstituerende

Referater Bemærkning
9. januar 2018  
24. januar 2018 Dagsorden, mødet aflyst
30. januar 2018 Ekstraordinært
6. februar 2018  
6. marts 2018  
3. april 2018  
8. maj 2018  
12. juni 2018  
14. august 2018  
4. september 2018
2. oktober 2018  
6. november 2018  Findes på Kommunens hjemmeside
4. december 2018  


 

 

Opdt. 10/18