Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Søg om adgang til arkivmateriale

Hvis du ønsker kopi af dit eksamensbevis fra folkeskolen, eller adgang til arkivmateriale, der ikke er umiddelbart tilgængeligt, da det indeholder oplysninger om private forhold og er under 75 år gammelt, skal du søge om dispensation fra Arkivloven.

Arkivloven fastsætter, hvornår arkivmateriale er frit tilgængeligt. Du kan læse mere om tilgængelighedsfristerne på siden Hvad må du se?.

Kopi af eksamensbevis

Ønsker du kopi af dit eksamensbevis fra en folkeskole i Frederikssund kommune, eller de gamle kommuner, har du mulighed for at søge om det hos Arkivet. I mange tilfælde har vi kopier af eksamensbeviser fra skolerne, og i andre tilfælde kan vi lave en udskift af dine eksamenskarakterer fra eksamensprotokollerne. 

Vær opmærksom på at eksamensbeviser fra afgangseksamen 2010 kan findes på Borger.dk. 

Du kan søge om adgang til dit eksamensbevis ved at benytte vores ansøgningsformular. Bemærk at du skal bruge NemID for at gennemføre bestillingen.

Adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale

Du kan søge om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale ved hjælp af vores ansøgningsformular. Bemærk at du skal bruge NemID for at gennemføre bestillingen. 

NB: Vi har fået nyt blanket system, og vi er i færd med at oprette en ny blanket. I mellemtiden kontakt arkivet via Digital Post på borger.dk.

Dette skal du være opmærksom på, når du søger dispensation

Du vil blive bedt om at oplyse følgende som del af ansøgningsproceduren: 

  •  Formålet med din ansøgning.
  •  Uddyb i ansøgningen, hvilket materiale der ønskes adgang til med henvisning til Starbas.
  •  Omhandler din ansøgning andre nulevende, myndige personer, vil du blive bedt om at indhente samtykke fra vedkommende.

Ansøgningsblanketter til Stadsarkivet

Læs om dispensationsvilkårene:

Du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 15 dage. Du vil modtage svar i din E-boks. 

Hvis dispensationen gives kan du lave aftale med arkivet om at bese materialet på læsesalen.
Alternativt kan Stadsarkivet mod et gebyr indskanne materialet, som vil kunne sendes til din E-boks.

Læs mere om Stadsarkivets serviceydelser og takster.