Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Dispensationsvilkår

Person der holder en bunke papirer i hænderneEn betingelse for at Stadsarkivet giver dispensation fra Arkivlovens tilgængelighedsfrister er, at du ansøger elektronisk og med brug af NemID. For at gennemføre bestillingen, skal du tilkendegive, at du er indforstået med, at ville overholde de vilkår, der fastsættes for benyttelse af arkivmaterialet som:

  • At materialet kun benyttes til det formål, der er angivet i ansøgningen
  • At tilladelsen er personlig, og derfor kun gælder ansøgeren
  • At fortrolige oplysninger ikke uberettiget må offentliggøres, videregives elle udnyttes på anden måde

En oplysning er fortrolig, når den betegnes som sådan ved lov eller anden gyldig bestemmelse, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige offentlige eller private interesser.

Desuden fastsættes specielle vilkår i hvert enkelt tilfælde. De afhænger af det formål, der er angivet for benyttelse af arkivalierne og af en vurdering af arkivaliernes karakter.

Overtrædelse af dispensationsvilkårene straffes i henhold til Arkivlovens kapitel 12 § 51.

 

 

Opdt. 04-16