Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Serviceydelser hos Stadsarkivet 

Følgende takster er gældende fra 1. januar 2022: 

Ydelse

Pris

Arkivundersøgelse:

Pr. påbegyndt ½ time (som også betales, hvis resultatet af undersøgelsen skulle være negativt).

Bemærk, at undersøgelserne kun foretages i Stadsarkivet eget arkivmateriale.

283 kr.

Arkivundersøgelser i egne personoplysninger (Skolearkivalier, herunder eksamensbeviser m.v.).

Pr. henvendelse i forbindelse med skolearkivalier (udskrift af prøvekarakterer, eksamensbevis mv.)

0. kr. (gældende fra 1.1.2021)

Opslag i folkeregister arkivalier:

Pr. påbegyndt ½ time

283 kr. 

Fotokopi / scan:

10 kr. for første side og 3 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter

Foto til publikation:

114.kr. pr. billede

Ved forsendelse pålægges et ekspeditionsgebyr, uanset forsendelsesmetode:

29 kr.

Taksterne er godkendt af Byrådet den 5. november 2019.

Der pålægges ikke moms på ydelserne.

Der pålægges ikke gebyr ved henvendelser fra andre kommuner og Udbetaling Danmark ved opslag i folkeregister.

Der gøres opmærksom på, at brug af ydelser fra Stadsarkivet for Frederikssund Kommune skal foregå i henhold til gældende lovgivning om copyright m.v.

 

 

Opdt. 01-19