Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Hvad må du se?

Reoler med arkivæskerArkivloven fastsætter frister for, hvornår arkivalier er tilgængelige. Som hovedregel er arkivalier først tilgængelige, når de er 20 år gamle, men hvis de indeholder oplysninger om personlige forhold, er materialet først tilgængeligt, når det er 75 år gammelt. 

Arkivlovens bestemmelser på 20 år, 50 år og 75 år fordeler sig således på arkivmateriale:  

Tilgængeligt efter 20 år:

  • Arkivalier der er i Frederikssund Kommunes Stadsarkivs varetægt, som ikke er omfattet af 50 eller 75 års reglerne, er tilgængelige for enhver, når de er 20 år gamle.
  • Arkivenheder, som omfatter sager inden for strafferetsplejen, er tilgængelige, når de er 20 år gamle.

Tilgængeligt efter 50 år:

  • Arkivalier, der omfatter myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om en sag bør føres, er tilgængelige, når de er 50 år gamle.
  • Borgerlige ægteskabsbøger er tilgængelige, når de er 50 år gamle. 
  • Folkeregisterkort for afdøde personer er tilgængelige efter 50 år. 

Tilgængeligt efter 75 år:

  • Arkivalier, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, som bl.a. økonomiske, helbredsmæssige, politiske, seksuelle og religiøse forhold. 
  • Registre, der er omfattet af lov om offentlige myndigheders registre.  
  • Folkeregisterkort for fraflyttede eller udgåede personer er frit tilgængelige efter 75 år. 


Du kan søge om dispensation fra tilgængelighedsfristerne

Du kan dog  søge om adgang til at se arkivmateriale indeholdende personfølsomme oplysninger, selvom der endnu ikke er gået 75 år. Derefter kan Arkivet eventuelt give dispensation fra Arkivlovens tilgængelighedsfrister. 

Er arkivalierne under 20 år gamle, kan der ikke søges om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsregler, men kun aktindsigt hos den forvaltning, der har behandlet sagen.

Læs mere om at søge dispensation fra tilgængelighedsreglerne på siden Søg om adgang.

 

Opdt. 04-20