Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Vedtægter

Piktogram forestillende en figur, der ser på et paragraftegnStadsarkivets pligter og rettigheder beskrives i arkivets vedtægter, som godkendes af Frederikssund Kommunes økonomiudvalg forud for offentliggørelse.

Vedtægterne omhandler:

  • Arkivets formål
  • Organisation og drift
  • Aflevering og ansvar for arkivalier
  • Bevarings- og kassationsbestemmelser
  • Pligtaflevering af offentliggjort materiale
  • Adgang til arkivmateriale (tilgængelighedsregler)
  • Adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier
  • Behandlingssikkerhed og indsigt
  • Øvrige bestemmelser
  • Økonomi


Læs senest godkendte vedtægter her.