Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra byrådsmøder 1966 - 2006

Frederikssund Kommune Frederikssunds gamle byvåben

Årstallene herunder er link til en samling af årets byrådsmødereferater. 

Byrådsreferater efter år
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1966 1967 1968 1969

Byrådsreferater fra ovennævnte år er tilgængelige på Frederikssund Lokalhistorisk arkiv i bogform.

Nogle af referaterne er håndskrevet.

Referaterne er håndskrevet og derfor ikke søgbare. Dagsordenspunkterne er maskinskrevne og søgbare.


 

Opdt. 07-18