Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Byrådsmødereferater 1966

Frederikssund KommuneHele året er håndskrevet og derfor ikke søgebar. 

Referater

Bemærkninger

31. marts 1996
18. april 1966
9. maj 1966
13. juni 1966
4. juli 1966
8. august 1966
12. september 1966
10. oktober 1966
14. november 1966
12. december 1966

 Opdt. 11-17