Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Byrådsmødereferater 1978

Frederikssund Kommune


Hele året er håndskrevet og derfor ikke søgebar. 

Referater Bemærkninger
10. januar 1978  
14. februar 1978  
14. marts 1978  
21. marts 1978  
31. marts 1978  
11. april 1978  
9. maj 1978  
13. juni 1978  
4. juli 1978  
8. august 1978  
5. september 1978  
26. september 1978  
10. oktober 1978  
16. oktober 1978  
14. november 1978  
12. december 1978  

Opdt. 11-17