Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra byrådsmøder efter 1. januar 2007

Frederikssund


 
 
 

Årstal i skemaet herunder er link til en samling af årets byrådsmødereferater. 

Årstal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 
  2007 2008 2009

 Se byrådsreferater før kommunesammenlægningen i 2007

 

 

Opdt. 08-18