Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1965

Frederikssund Kommune                                                                   Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1965-66:
Byggerier i 1965
Civilforsvarskommissionen
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skoleplan
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Overenskomst vedrørende Frederikssunds tale og hørekonsulent 
Skatteligning
Socialkontoret
StadsdyrlægenOpdt. 10-17