Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1956

Frederikssund Kommune                                                                          Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1956-57:
Byggerier i 1956
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
Gammel tillæg for 1935 om gade og vejvedtægt
gas, vand og el værker
Overenskomst for Købstadsforening
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen                                                                                                      Opdt. 05-20