Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1955

Frederikssund Kommune                                                                 Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1955-56:
Byggerier i 1955
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Lønningsregler
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Pension vedtægter for kommune og havn
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen
Tjenestemandsvedtægter for kommune og havn
Vedtægter om beværtning m.m.                                                                                                     Opdt. 10-17