Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1954

Frederikssund Kommune                                                                         Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1954-55:
Byggerier i 1954
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Landvæsenskommissionen
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen


Opdt. 05-20