Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1942

Frederikssund Kommune

                                                                                                                   Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1942-43:
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas vand og el værker
Ny kloakpumpestation
Pensionsvedtægter
Regulativ for Skoletandlægerne
Skatteligningen
Skoleplan
Socialkontoret
Tjenestemandsvedtægter for kommune og havn


                                                                                                                           Opdt. 05-20