Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1937

Frederikssund Kommune                                                           Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1937-38
Frederikssund Havn
Frederikssund Skole
gas, vand og el værker
Instruks for Viceinspektøren
Overenskomst for dansk Arbejdsmands Forbund
Overenskomst for handel og Kontor
Reglement for De gamles hjem
Skatteligning
Tillæg til Vedtægt for Borgmesterpension


 

Opdt. 05-20