Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Sammenlægningsudvalget

Sammenklip af de fire kommuners byvåben.Sammenlægningsudvalg for de 4 kommuner - Årsregnskab 2006


 

Byrådet har den 29. maj 2007 enstemmigt godkendt 2006-regnskabet til oversendelse til revision. Byrådet har efterfølgende den 30. oktober 2007 godkendt revisionens beretning, og dermed endeligt godkendt regnskab 2006.

Regnskabet for 2006 er i virkeligheden ikke ét regnskab, men fem regnskaber, ét regnskab for hver af de fire gamle kommuner Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup samt et særskilt regnskab for de cirka ni mio. kroner der var afsat til Sammenlægningsudvalgets sevstændige opgaver.

Dertil kommer et 'regnskab' for Ny Frederikssund Kommune – de egentlige regnskaber lagt sammen som et udtryk for den økonomi, likviditet, omsætning m.v. som den ny storkommune har 'arvet' fra de fire gamle, små kommuner. Den samlede 'omsætning' i de fire kommuner var 1,7 mia. kroner. Og det er så Ny Frederikssunds økonomiske udgangspunkt. Det er den tredjestørste kommunale økonomi i Nordsjælland.

Der var underskud på driften i Skibby og Slangerup kommuner, overskud i Frederikssund og Jægerspris, og sammenlagt et overskud på godt 37 mio. kroner – delvis modsvarende de overskud som nogle af institutionerne oparbejdede i løbet af året til overførsel til 2007-budgettet.

I forbindelse med dannelsen af Ny Frederikssund Kommune, blev den tidligere Slangerup Kommune delt, hvorved Uvelse valgdistrikt overgik til Hillerød Kommune, og den resterende del til Ny Frederikssund Kommune. Der er i den forbindelse udarbejdet en delingsaftale.

Budgetterne for 2006 blev ordinært vedtaget i 2005, men ekstraordinært 'genåbnet' til revision i begyndelsen af året. Revisionen af 2006-budgetterne omfattede alle landets kommuner og skete på ønske fra regeringen efter at det havde vist sig at kommunerne samlet set ikke overholdt den udgiftsramme på serviceområdet (kommunale udgifter excl. foryningsområdet og overførselsindkomster) som var aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

De fire kommuner i Ny Frederikssund reducerede i begyndelsen af 2006 budgetterne med tilsammen 74,5 mio. kroner. Regnskaberne for 2006 viser at kommunerne i Ny Frederikssund under ét overholdt de ny budgetter. Det samlede forbrug til serviceudgifter var 0,8 mio. kroner mindre end de reducerede budgetter (læs nyhedsartikel 24.5.2007 herom).

Som nævnt har nogle af de kommunale institutioner haft overskud af uforbrugte midler til overførsel til næste års budget. I forbindelse med den ekstraordinære revision af 2006-budgettet indefrøs kommunerne overskud fra 2005 med henblik på senere udbetaling.

Byrådet har vedtaget at fortsætte ordningen med overførsel af institutionernes overskud (og underskud) fra det ene budgetår til det andet. Fra 2006 overføres således samlet et beløb på godt 23 mio. kroner. Samtidig er det besluttet at frigive de indefrosne overskud fra 2005 – i alt næsten 22 mio. kroner – med en tredjedel i hvert af årene 2007, 2008 og 2009 (læs nyhedsartikel 30.5.2007 herom).

 

 

Opdt. 04-16