Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Teknik udvalgets møder 1967 til 1994

Jægerspris Kommune
 
Årstallene herunder er link til en samling af årets mødereferater. 

Årstal
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Teknisk Udvalg nedsatte i 1973 Planlægningsudvalg, som afholdte 4 måneder det år.Teknisk Udvalg nedsatte et Planlægningsudvalg den 16-10-1979 og 04-12-1979 i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan. 

De offentliggjorte referater er delvis håndskrevne.

I årene 1995 - 2006 hed udvalget Teknik og Miljø. 

I årene 1994 - 1967 hed udvalget Teknisk Udvalg

Opdt. 06-18