Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Jægerspris Kommune

Stående politiske udvalg, råd og nævn
1966 - 2006

Medlemmer af politiske udvalg, råd og nævn

Udvalg År Link til medlemsliste Vedtægter
Børne og Kulturudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Børne og Ungeudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Erhvervs og turistrådet xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Folkeoplysningsudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Handicaprådet xxxx-2006 Rådets medlemmer Vedtægter
Socialudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Skatteankenævnet xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Teknik og Miljøudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Ældrerådet/Samråd xxxx-2006 Rådets medlemmer  
Økonomiudvalget xxxx-2006 Rådets medlemmer  

Referater fra politiske udvalg

Opdt. 10/18