Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Børn- og Ungeudvalgsmøder 2005

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
19. januar 2005  
19. januar 2005 Tillægsreferat
23. februar 2005  
16. marts 2005  
29. marts 2005  
20. april 2005  
18. maj 2005  
18. maj 2005 Fællesmøde med Kulturudvalget
1. juni 2005 Intet referat 
14. juni 2005  
17. august 2005 Intet referat 
21. september 2005 Intet referat 
27. september 2005  
12. oktober 2005  
12. oktober 2005 Tillægsreferat
29. november 2005 Intet referat 
13. december 2005  

 

 

Opdt. 12-17