Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Social- Ældre og Sundhedsudvalgsmøder 2010

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
11. januar 2010 Konstituerende møde
11. januar 2010 Ekstraordinært møde
3. februar 2010  
3. marts 2010  
7. april 2010  
5. maj 2010  
2. juni 2010  
18. august 2010  
8. september 2010  
6. oktober 2010  
3. november 2010  
1. december 2010  

 

 

Opdt. 10/16