Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Kultur og Fritidsudvalgsmøder 2018

Frederikssund


 
 
 Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
14. december 2017 Konstituerende møde
Referater Bemærkning
18. januar 2018  
8. februar 2018  
1. marts 2018  
5. april 2018  
3. maj 2018  
22. maj 2018 Ekstraordinært
7. juni 2018  
27. juni 2018 Ekstraordinært
16. august 2018  
6. september 2018  
11. oktober 2018  
1. november 2018  
6. december 2018  


 

 

Opdt. 10/18