Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Byrådsarbejde efter 2007

Styrelsesvedtægter for Frederikssund Kommune og Forretningsorden for Frederikssund Byråd

Styrelsesvedtægten fastsætter rammerne for byrådets virksomhed, herunder antallet af byrådsmedlemmer hvor mange fagudvalg byrådet nedsætter, og hvad såvel deres som borgmesterens arbejds- og ansvarsområder er.