Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1974

Frederikssund Kommune                                                          Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetning 1974-75:
Byggerier i 1974
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Havn
gas, vand og el værker
Kulturel Forvaltning
Stadsdyrlægen
Åbjerg, Marienlyst og Falkenborg skolen


 

Opdt. 10-17