Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1973

Frederikssund Kommune                                                                  Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetning 1973-74:
Byggerier i 1973
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Kulturel forvaltning
Stadsdyrlægen


 

Opdt. 10-17