Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1972

Frederikssund Kommune                                                           Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetning 1972-73:
Byggerier i 1972
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Skolevæsen
Frederikssund Havn
gas, vand og el værker
Stadsdyrlægen
Kulturel Forvaltning


Opdt. 10-17