Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1971

Frederikssund Kommune                                                               Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetning 1971-72:
Byggerier i 1971
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Kulturel forvaltning
Stadsdyrlægen


Opdt. 10-17