Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1970

Frederikssund Kommune                                                                            Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetning 1970-71:
Byggerier i 1970
Civilforsvarskommissionen
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Kulturel forvaltning
Stadsdyrlægen


 

Opdt. 10-17