Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1967

Frederikssund Kommune                                                                    Frederikssunds gamle byvåben

                                                                    

Årsberetninger 1967-68:
Byggerier i 1967
Civilforsvarskommissionen
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen
Statistik for havnen


 


Opdt. 10-17