Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1962

Frederikssund Kommune                                                                      Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1962-63:
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Nye og nedlagte lejligheder 1945-1963
Overenskomst for Handel og Kontor
Socialkontoret
Stadsdyrlægen
Takstreglement for Kirker og Kirkegårde


 

Opdt. 10-17