Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1960

Frederikssund Kommune                                                                        Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1960-61:
Byggerier i 1960
Byplanvedtægter
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Ordensreglement for alderdomshjem
Regulativ for skoletandlæger
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen                                                                                                    Opdt. 05-20