Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1958

Frederikssund Kommune                                                                    Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1958-59:
Beværtervedtægt i 1958
Byggerier i 1956
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Lønningsplan for Brandvæsen
Overenskomst for skoletandlæger
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen
Takster for Skorstensfejer


 

Opdt. 05-20