Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1957

Frederikssund Kommune                                                                     Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1957-58
Beretning fra Valg 1958
Byggerier i 1957
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Udvalg
Overenskomst for Skolerne i Frederikssund og Oppe Sundby
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen

 

Opdt. 05-20