Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1953

Frederikssund Kommune                                                                         Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1953-54:
Byggerier i 1953
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Kommissioner og udvalg
Lov om J.F.Willumsen Museum
Lønningsplan for Brandvæsen
Overenskomst for Skoleforbund
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen
Valg af byrådsmedlemmerOpdt. 05-20