Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1952

Frederikssund Kommune                                                                             Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1952-53:
Byggerier i 1952
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen


Opdt. 05-20