Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1951

Frederikssund Kommune                                                                 Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1951-52
Byggerier i 1951
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Lønningsplan for Brandvæsen
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen


Opdt. 05-20