Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1950

Frederikssund Kommune                                                                  Frederikssunds gamle byvåben

                                                                                                                 

Årsberetninger 1950-51
Frederikssund Bibliotek
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Havn
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Indlemmelsen af Ude Sundby
Reglement for Droskekørsel
Skatteligning
Socialkontoret
Stadsdyrlægen


Opdt. 05-20