Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Årsberetninger 1949

Frederikssund Kommune

                                                                                                                              Frederikssunds gamle byvåben

Årsberetninger 1949-50:
Byrådsvalg
Frederikssund Brandvæsen
Frederikssund Skolevæsen
gas, vand og el værker
Kommissioner og udvalg
Lønningsplan for Brandmænd
Overenskomst for Frederikssund Sygehus
Skatteligninger
SocialkontoretOpdt. 05-20