Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Teknik og Miljøudvalgsmøder 1982-1989 og 2002 -2006

Slangerup


 
 
 

Årstal i skemaet er link til en samling af årets mødereferater. 

Årstal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006      
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Medlemmer af Teknik og Miljøudvalget 2004-2006

I årene 1970- 1981 og 1990 - 2001 hed udvalget Teknisk Udvalg.

Opdt. 08-18