Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra byrådsmøder 1970 til 2006

Slangerup KommuneSlangerup byvåben


Årstallene er link til en samling af årets byrådsmødereferater. 

Årstal
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1979

1996-1977: Referaterne er håndskrevet og derfor ikke søgbare.

Herefter er Dagsorden punkterne maskinskrevne og søgbare.


Forretningsorden for Byrådet i Slangerup 1999

Opdt. 12-17