Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Økonomiudvalgets møder, 1970-2006

Skibby


 
 
 

Årstal i skemaet er link til en samling af årets mødereferater. 

Årstal

2000

1990

1980

1970

2001

1991

1981

1971

2002

1992

1982

1972

2003

1993

1983

1973

2004

1994

1984

1974

2005

1995

1985

1975

2006

1996

1986

1976


1997

1987

1977


1998

1988

1978


1999

1989

1979

Medlemmer af Økonomiudvalget

1967 - 1970 hed udvalget Kasse og Regnskab

Opdt. 01-18