Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 1993

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
  1. februar 1993  
  1.marts 1993  
  5. april 1993  
  3. maj 1993  
  7. juni 1993  
16. august 1993 Med tillægsdagsreferat
  4. oktober 1993  
  1. november 1993  
  6. december 1993 Ansøgning om tilskud til undervisning m.v. Hovedområde 1

 

Opdt. 10-18