Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 1992

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
 6. januar 1992  
 3. februar 1992  
 2. marts 1992 Med tillægsdagsreferat
 6. april 1992 Med tillægsdagsreferat
11. maj 1992  
  1. juni 1992  
  3. august 1992  
 7. september 1992  
 5. oktober 1992  
 2. november 1992  
 7.december 1992 Ansøgning om tilskud til undervisning m.v. under Hovedområde 1

 

 

Opdt. 10-18