Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 1991

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
 4. marts 1991 Konstituerende møde
11. marts 1991 KOMPETANCEFORDELINGSPLAN Forslag
 8. april 1991  
 6. maj 1991  
 3. juni 1991  
 5. august 1991  
 2. september 1991  
 7. oktober1991 Forslag af 7. oktober 1991 model 1992
 4. november 1991 Forvaltningens udregning vedr. seneste periode
 2.december 1991  

 

 

Opdt. 10-18