Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 2005

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
23. februar 2005  
25. maj 2005  
24. august 2005  
23. november 2005  
14. december 2005  

 

 

Opdt. 12-17