Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Folkeoplysningsudvalgsmøder 2001

Frederikssund


 
 
  Vælg dato for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
24. januar 2001 Intet referat
21. februar 2001  
21. marts 2001  
25. april 2001  
16. maj 2001 Intet referat
20. juni 2001  
26. september 2001  
24. oktober 2001  
21. november 2001  
19. december 2001  

 

 

Opdt. 12-17