Stadsarkivet for Frederikssund Kommune

Referater fra Børn- og Ungeudvalgsmøder 1999

Frederikssund


 
 
  Vælg dato  for ønskede mødereferat.

Referater Bemærkninger
11. januar 1999  
22. februar 1999  
15. marts 1999 Intet referat
19. april 1999 Intet referat
4. maj 1999  
4. maj 1999 Tillægsreferat
25. maj 1999 Ekstraordinært møde
7. juni 1999  
9. august 1999  
13. september 1999  
11. oktober 1999  
8. november 1999  
13. december 1999  

 

 

Opdt. 12-17